3. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
5. 12. 2018 - 13:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V) - nujni postopek, EPA 282 - VIII

 

2.  Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane