3. izredna seja Mandatno-imunitetne komisije

21. 11. 2017 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 18. redne seje komisije​

Zapisnik

2. Pobuda za obravnavo na seji Komisije za poslovnik – večja vključitev Državnega sveta v zakonodajni postopek ter sodelovanje delovnih teles Državnega sveta na sejah delovnih teles Državnega zbora 

Pobuda

3. Poročilo o delu Mandatno-imunitetne komisije za leto 2017 in Poročilo o delu Mandatno-imunitetne komisije za V. mandat 

Poročilo_o_delu_mandatne_komisije_za_leto_2017

Poročilo_o_delu_mandatne_komisije_za_V._mandat

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane