3. izredno (1. korespondenčno) sejo Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
18. 2. 2019 - 15:00
prek elektronske pošte

Sklic


Dnevni red:

 

1. Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev v 2018

V zvezi s 1. točko dnevnega reda zastavljam naslednje vprašanje:

"Ali ste za to, da se sprejme naslednji sklep: Interesna skupina delodajalcev sprejema Poročilo o delu interesne skupine delodajalcev v 2018?"

 

 * * *

 

Prosim, da vaš odgovor ("ZA" ali "PROTI") sporočite do srede, 20. februarja 2019, do 15. ure na elektronski naslov: miro.podlipec@ds-rs.si.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane