3. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
17. 1. 2018 - 11:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane