3. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2018 - 11:00
kabinet predsednika Državnega sveta (soba 314//III)

SklicSprememba ure in lokacije


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Osnutek zapisnika

2. Priprava na 4. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane