3. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
17. 1. 2018 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane