3. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

17. 1. 2018 - 10:00
v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane