3. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
31. 1. 2018 - 13:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), druga obravnava, EPA 2321-VII 

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4766311F7E0BEB1BC12581C60047E76E&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Sodnega sveta o predlogu zakona je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BEFF2DAA3E6571BDC12581E50052A2A0&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Mnenje Zakonodajno-pravne službe je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=E4057E7FDECBAFD8C12582190034B9D2&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo zainteresiranega delovnega telesa – Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=8D5DB5CE0ADF69BFC125821E005013E4&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Pripombe Odvetniške zbornice:

Pripombe

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1G), druga obravnava,  EPA 2503-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=1F3CAB62D44D15FBC12581FE004DCB06&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AEECD2F71C8A1917C125821900316272&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

3.  Pobude in vprašanja

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane