3. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
28. 2. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) – druga obravnava, EPA 2540-VII,

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A) – skrajšani postopek, EPA 2494-VII

3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (ZIUDPNP) – druga obravnava, EPA 2591-VII

4. Predlog zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost  (ZPPO-C) – skrajšani postopek, EPA 2592-VII

5. Pobude in vprašanja

Zapisnik 1. izredne seje 

Zapisnik 2. redne seje

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane