3. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
22. 2. 2018 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) - druga obravnava, EPA 2496-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A) - druga obravnava, EPA 2497-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu (ZVet-1A) - druga obravnava, EPA 2498-VII

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane