3. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
29. 1. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - druga obravnava, EPA 2507-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=90A8810F6E3C907AC12581FE004FD45C&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc 

- Mnenje Mestne občine Ljubljana je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=BB3C13FA52732744C125821700428D08&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mestne občine Novo mesto:

Mnenje

- Stališče Skupnosti občin Slovenije:

Stališče

- Mnenje Združenja občin Slovenije:

Mnenje

Porocilo, sprejeto k tej točki

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) - nujni postopek, EPA 2528-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=C01CF79DF74C709AC12582130038D33F&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Porocilo, sprejeto k tej točki

 

3. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije (ZPVZRZECEP) - nujni postopek, EPA 2529-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7503B876E3EF4447C1258213004EFB1B&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

4. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-D) - nujni postopek, EPA 2531-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=42C6DD5D12579AB9C1258213004DCD43&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Mestne občine Ljubljana je objavljeno na spletni strani Državnega zbora:

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5017AF32778D17E5C125821D002D9957&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje, sprejeto k tej točki na seji komisije:

Mnenje

 

5. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane