3. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
20. 2. 2018 - 14:00
212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, EPA 2546-VII, EU U 788

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji, EPA 2602-VII, EU U 790

3. Odobritev zapisnika 2. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane