3. seja - Skupna seja Komisije za državno ureditev (7. seja), Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport (3. seja), Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (8. seja) in Interesne skupine lokalnih interesov (8. seja)

Tiskalniku prijazna oblika
20. 4. 2018 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeni


Predlog  dnevnega reda:

1. Odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji

Copyright 2018, Vse pravice pridržane