30. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
12. 6. 2019 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 28. in 29. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 19. sejo Državnega sveta

 

3. Vprašanje glede neuvrstitve pobud na dnevni red seje Državnega sveta

 

4. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane