30. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
26. 2. 2020 - 11:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 26. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane