30. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
9. 10. 2019 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2018, 593 - VIII

 

2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2018, EPA 662 –VIII 

 

3.   Predlog pobude za dopolnitev Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena    Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno     besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18)

 

4.    Pobude in vprašanja


*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

Poročilo o doseganju ciljev prenove Državnega pravobranilstva Republike Slovenije z novoustanovljenim Državnim odvetništvom Republike Slovenije, EPA 699-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane