30. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
17. 6. 2021 - 14:30
dvorana Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F) – druga obravnava, EPA 1773-VIII

 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) - druga obravnava, EPA 1867-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 29. seje in 9. izredne seje komisije

 

4. Pobude in vprašanja 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane