30. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
29. 10. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 27. in 28. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 833-VIII

 

3. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka (ZINDNO) – druga obravnava, EPA 777-VIII

 

4. Zaključki posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane