30. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
27. 5. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B) – druga obravnava, EPA 497-VIII

 

2. Potrditev zapisnika 29. seje komisije

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane