30. seje Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2020 - 12:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 32. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane