31. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

18. 7. 2017 - 15:30

Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F), EPA 2074-VII
 Zakon je Državni zbor sprejel na 32. seji 12. 7. 2017 in ste ga prejeli po elektronski pošti.
 Predlog odložilnega veta Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ste prejeli po elektronski pošti.
 Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide boste prejeli.

Predlog: predlog_odlozilnega_veta_na_-z._o_zdravniski_sluzbi_epa_2074-vii.docx

Zakon o Zdravniški službi: zzdrs-f.docx

Copyright 2013, Vse pravice pridržane