31. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
24. 2. 2021 - 11:30
v sobi 110/I ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 37. sejo Državnega sveta

 

3. Razno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane