31. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
15. 4. 2020 - 07:30
prek aplikacije Webex

SklicPredlog za razširitev*


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta

 

2A. Pobuda za sprejem dopolnitev Poslovnika Državnega sveta  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane