31. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 10. 2020 - 12:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 33. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane