31. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
8. 1. 2020 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

​1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) - skrajšani postopek, EPA 921-VIII

 

2. Dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 2018, EPA 957-VIII

 

3. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za leto 2019

 

4. Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnikov 30. redne ter 7. in 8. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane