31. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
4. 3. 2021 - 11:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 30. redne seje ter 6. in 8. izredne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H), EPA 1643-VIII - skrajšani postopek

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane