31. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
21. 11. 2019 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 29. in 30. redne ter 5. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 813-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) - druga obravnava, EPA 818-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane