31. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
23. 10. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), druga obravnava, 762 - VIII

2. Predlog resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije (ReDPS), EPA 786-VIII 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane