32. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
13. 5. 2020 - 07:30
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 31. redne ter 3. in 4. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 29. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane