32. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 11. 2020 - 11:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 31. seje interesne skupine

  • Predlog zapisnika bo objavljen naknadno.

 

2. Priprava na 34. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

 

4. Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane