32. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
3. 7. 2019 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 30. in 31. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 20. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane