32. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
13. 5. 2020 - 11:00
na podlagi osebne prisotnosti v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana, ali na daljavo prek sistema CISCO Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 29. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane