32. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
11. 6. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani, EPA 619-VIII, EU U 928

 

1A.     Predlog stališča Republike Slovenije do Osnutka Konvencije o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah, EPA 628-VIII, EU U 929. *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

2. Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA, Bukarešta, 24. in 25. 2. 2019

 

3. Potrditev zapisnikov 31. redne in 7. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane