33. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - ODPOVEDANA!!!

Tiskalniku prijazna oblika
4. 3. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicOdpoved seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) - druga obravnava, EPA 981-VIII

 

2. Pobude in vprašanja

 

3. Potrditev zapisnika 32. seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane