33. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
24. 9. 2021 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic 


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2020

2. Potrditev zapisnikov 31. in 32. seje komisije

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane