33. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport - NADALJEVANJE PREKINJENE SEJE 24. 3. 2021

Tiskalniku prijazna oblika
29. 3. 2021 - 13:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Nadaljevanje_seje


 

3. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020, EPA 1722-VIII  (nadaljevanje prekinjene točke)

 

4. Delno poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leta 2017, 2018 in 2019, EPA 1439 - VIII

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane