33. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport - NADALJEVANJE SEJE 29. 3. 2021

Tiskalniku prijazna oblika
24. 3. 2021 - 11:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 32. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh (ZPlanP-A), EPA 1713-VIII - skrajšani postopek

 

3. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020, EPA 1722-VIII

 

4. Razno

 

*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

Delno poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leta 2017, 2018 in 2019, EPA 1439 - VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane