33. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
2. 7. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, (MSPEUJP), EPA 673-VIII.

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije, EPA 664-VIII, EU U 931.

 

3. Potrditev zapisnika 32. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane