33. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
9. 1. 2020 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 32. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v 2019

Copyright 2018, Vse pravice pridržane