33. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
8. 1. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E), druga obravnava, EPA 882-VIII 

 

2. Poročila o delu Komisije za državno ureditev v letu 2019

 

3.    Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane