33. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 34. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
26. 8. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog  dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) – druga obravnava, EPA 685-VIII (zainteresirani)

 

2. Zmanjšanje stroškov občin   

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane