34. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
1. 7. 2020 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 31. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane