34. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
15. 1. 2020 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), druga obravnava, EPA 906 - VIII 

 

2. Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 915 - VIII

 

3.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane