34. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance - ODPOVED SEJE!!!

Tiskalniku prijazna oblika
16. 3. 2020 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicOdpoved seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa

  • Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce za sprejem zakona bo objavljena naknadno.  

 

2. Potrditev zapisnika 32. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane