34. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
26. 10. 2021 - 12:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicDodatno_gradivo


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020, EPA 2179 - VIII

 

2. Potrditev zapisnikov 11. in 12. izredne in 33. redne seje komisije

 

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane