34. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
30. 1. 2020 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic4


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) - druga obravnava, EPA 782-VIII

 

3. Problematika invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare

Copyright 2018, Vse pravice pridržane