34. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
2. 9. 2019 - 14:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin

 

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2018, EPA 731-VIII

 

3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018, EPA 711-VIII

 

4. Potrditev zapisnikov 28., 30., 31., 32. ter 2. izredne, 3. izredne, 4. izredne in 5. izredne seje komisije

 

5. Razno

* * *

 

Komisija bo 1. točko dnevnega reda obravnavala skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane