35. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 5. 2021 - 11:30
videokonferenčno: na daljavo ali osebno soba 212/II

SklicSprememba_prostora


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 18. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 40. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane