35. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
26. 5. 2020 - 13:15
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava izvedenih ukrepov, povezanih z epidemijo

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo(ZIUZEOP-B) - skrajšani postopek, EPA 1139-VIII

 

3. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2019

 

4. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2019

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnikov 32. redne ter 11. in 12. izredne seje komisije

 

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPZB), EPA 1171-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane