35. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
16. 9. 2019 - 13:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o dopolnitvi pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede pogajanj o večstranskem okviru za spodbujanje naložb, EPA 742-VIII, EU U 935.

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije, EPA 664-VIII, EU U 931.

 

3. Potrditev zapisnika 34. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane